Strona główna>>Polityka prywatności
Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

Operatorem serwisu mercbus.pl jest Piotr Guzdek prowadzący działalność gospodarczą jako Mercbus Sp.k. P.Guzdek, Zawadka 73a, 34-100 Wadowice, NIP 551-262-41-89, zwany dalej OPERATOREM. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
* Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
* Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
* Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
* Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.

2. Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego i realizacji umowy.

3. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Więcej informacji po adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

4. Stosunek umowny zgodnie z treścią art. 6 ustęp 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Dobrowolnie przekazane dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu rezerwacji biletów i wykonania przewozu. Dane osobowe niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 1 obejmują: imię, nazwisko i adres e-mail

5. Uzasadnione interesy wg art. 6 ustęp 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Ze względu na uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. f oraz lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzamy wymagane dane w następujących celach:
* dane zapisane w celu wykonania umowy i realizacji przewozów są przekazywane, tylko w niezbędnym zakresie, przedsiębiorstwu transportu autobusowego realizującego przewóz i podmiotom trzecim (np. dostawcom odpowiedzialnym za usługi IT, przesyłanie wiadomości e-mail).
* dane te są przekazywane w ramach sprzedaży biletów.
* przekazywane dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu wykonania powierzonych im zadań. Wykorzystanie tych danych do innych celów jest zakazane. Przetwarzanie danych w ramach umowy odbywa się przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetwarzania danych umownych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. tylko takich podmiotów, które gwarantują wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i w celu niezbędnym do realizacji umowy przewozu. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Prawa użytkownika

Użytkowicy serwisu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w mniemaniu Użytkownika serwisu przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ul. Marii Konopnickiej 5, tel: 33 822 18 75, emai: iod@bbosir.bielsko.pl.